Midt Telemark Renholdservice As leverer alle tjenester innenfor fasaderengjøring (renhold), fasadevask, høytrykksrengjøring og impregnering.
I tillegg tilbyr vi malingsfjerning/ maling av fasade, samt fjerning av graffiti og tilgrising av alle typer bygg, gjerder og underlag.

Vi sørger for at prosjektet starter og slutter til avtalt tid, og overleveres i tråd med avtalt standard for kvalitet.

Alt av forprosjektering som parkering, sperretillatelser, nabovarslinger, oppsett av stillas, tildekking, lift og HMS-krav tar vi oss av.