Fast renhold innebærer en avtale om renhold hver dag. Våre renholdsløsninger er basert på moderne metoder, utstyr og maskiner.